Bột ăn dặm hữu cơ Ildong Foodis Agimeal Pure Organic số 6 550g

1,300,000 đ

Liên hệ đặt hàng qua điện thoại: Phone/Viber/KakaoTalk: 0929 697 699 (Việt Nam) - 010 3135 1737 (Hàn Quốc) 

Bột gạo hữu cơ Hàn Quốc, đường nho hữu cơ, bột sữa gầy hỗn hợp nông nghiệp hữu cơ (bột sữa gầy nông nghiệp hữu cơ và bột váng sữa hữu cơ) (Đức).

Liên hệ đặt hàng tại Việt Nam 0929 697 699 và tại Hàn Quốc 010 3136 1737‬

img