iPhone 7 Plus 128GB

9,200,000 đ

Liên hệ đặt hàng qua điện thoại: Phone/Viber/KakaoTalk: 0929 697 699 (Việt Nam) - 010 3135 1737 (Hàn Quốc) 

  • 1920 x 1080 pixels, 1334 x 750 pixels
  • 7.0 MP, 7.0 MP
  • Dual 12.0 MP, Dual 12.0 MP
  • 3 GB, 3 GB
  • 128 GB, 128 GB
  • Apple A10, Apple A10, 4 Nhân, 4 Nhân, 2.3 GHz, 2.3 GHz
  • PowerVR Series7XT Plus, PowerVR Series7XT Plus
  • 11.1 Wh (2900 mAh), 11.1 Wh (2900 mAh)
  • Mới: 98 ~ 99% 
  • Bản: Hàn Quốc

Gọi đặt hàng? 0929 697 699 (Việt Nam) - 010 3136 1737‬ (Hàn Quốc)

img