Red ginseng candy 1kg

157,000 đ

Liên hệ đặt hàng qua điện thoại: Phone/Viber/KakaoTalk:0929 697 699 (Việt Nam) - 010 3135 1737 (Hàn Quốc)

Liên hệ đặt hàng tại Việt Nam 0929 697 699 và tại Hàn Quốc 010 3136 1737‬

img